تهران - نیاوران - ساختمان نیاوران پارک
9821-22713009+

میکس (هویج، ذرت، لوبیا، نخود)